http://www.creationevidence.org/

 • MercyChristLord ha pubblicato un commento
  2 secondi fa

  of course! creationevidence . org/ when: a corner of paradise: it is fallen: together with us? because: we all have eaten of the forbidden fruit: for being here "in this valley of tears", our planet was smaller (but same mass) with 2 atmospheres pressure, double: oxygen, etc.. . so: everything was gigantic: it was the time of the giants: Even Noah: He was a giant! quando: un angolo: del paradiso terrestre: è decaduto: insieme a noi? poiché: tutti noi abbiamo mangiato: di quel frutto proibito: per essere qui: "in questa valle di lacrime", il nostro pianeta: era più piccolo(ma stessa massa): con 2 atmosfere di pressione, il doppio di ossigeno, ecc.. così: tutto era gigantesco: quello: era il tempo: dei giganti: anche Noé: era un gigante!

 • IHateNEWLAYOUT ha pubblicato un commento
  6 minuti fa

  Year 0001 BC you know about it MercyChristLord@

 • MercyChristLord ha pubblicato un commento
  9 minuti fa

  Political gay without sovereignty: puppets murderers of all peoples![vs SEIGNIORAGE BANKING 666 322 IMF NWO

 • MercyChristLord ha pubblicato un commento
  18 minuti fa

  lol. Rothschild is: that: he compels us all the nations: to pay: even Satanists: ie masonic system: like you: through: throughout the bank seigniorage: that IMF: has stolen from us! lol. è Rothscild: che: lui costringe noi: tutti i popoli: a pagare: anche i satanisti: come te: attraverso: tutto il signoraggio bancario: che lui ha rubato a noi!

 • IHateNEWLAYOUT ha pubblicato un commento
  26 minuti fa

  MercyChristLord@ not tell you will pay me is very top secret

 • MercyChristLord ha pubblicato un commento
  47 minuti fa

  @ 7zc1 -> you will say to me: "you are not coherent with all that: that: you said: about secularism!" .. but: this is the truth: I am getting: the Kingdom of God: 1. I do not do violence about religion! but also: 2. I have no interest in saving: the life of pigs .. so if you do not choose me? you must keep: Rothschild and Rochefeller: 666, Bush 322: Your exterminators! @7zc1 --> tu dirai a me: "tu non sei coerente: con tutto quello: che: tu hai detto: circa la laicità!".. ma: questa è la verità: io sono sempre il Regno di Dio: 1. io non faccio violenza circa la religione! ma, anche: 2. io non ho interesse a salvare: la vita dei porci.. così, se non scegliete me? voi dovete tenervi: Rothscild e Rochefeller: 666, Bush: 322: i vostri sterminatori!

 • MercyChristLord ha pubblicato un commento
  52 minuti fa

  Only Jesus of Bethlehem is true: ie, Christ! everything else is crap! if you do not accept this my truth? die! because the road to hell has been opened for you: of the satan synagogue: of IMF!

 • MercyChristLord ha pubblicato un commento
  58 minuti fa

  @7zc1 --> when I was: the age: and the strength: for to do: all the sex: that you want? I was in the seminary: to visit the priest: the ascetic: the mystic and the saint! Now: if: I will not put: all of you: on their knees at the foot of the cross? where: at least your soul: would be saved from the Hell? will let die: all of you: how animals: why is this: that: Rothschild has planned! quando io avevo l'età: e la forza: per fare tutto il sesso: che volevo? io ero in seminario: a fare: il prete: l'asceta: il mistico: ed il santo! adesso: se: io non vi metto: tutti voi: in ginocchio ai piedi della croce? dove almeno la vostra anima sarebbe salvata dall'Inferno? allora, io lascerò morire: voi tutti: come animali: perché è questo: che: Rothscild ha programmato!

 • MercyChristLord ha pubblicato un commento
  1 ora fa

  [3 ° nuclear ww? ay dito! ] @ IsraelNationalTV ang-> ang aming pampulitika mga Masons walang kapangyarihan? sila ay sapilitang: ang pakay: ng IMF-NWO. na: 3 ° WWnuclear ... katotohanan: Ezra Pound: ay tortured malupit, para sa: na natuklasan: o nagsiwalat sa ulat: inseparable: sa pagitan ng IMF: at ang lahat ng wars ... lamang, "unius Rei" Maaari impostrare: ang isang kultura ng pakikipagtulungan: bakit, dahil: ang rabbis Illuminati: set: ang isang kultura ng opposione: functional sa kanilang pakay: ang kabuuang control!

 • MercyChristLord ha pubblicato un commento
  1 ora fa

  @ Rothschild> sa panahon na ito: 3 ° ww nuclear, bilang: Kasama ko ang: Ang aking mamamaril na nakatago: Maaari ko bang makilala ang: pagitan: Hudyo na walang-sala: at sa pagitan ng: Hudyo nagkasala: o, sa pagitan ng: inosente Mason: at, sa pagitan ng Mason: nagkasala: o, sa pagitan ng: pampulitika na walang-sala, at, sa pagitan ng: pampulitika nagkasala? hindi sila lahat: malinaw na hanay: ang accomplices na ito: ang pekeng sistema ng mga mason: ng: maling demokrasya? ang lahat ng mga accomplices: ng iyong banking mga karapatan ng senyor, na: walang Konstitusyon: ay hindi maaaring: ibigay sa iyo? Anak sa labas! Gaano karaming mga walang-sala Hudyo: kayo shalt mamatay oras na ito?

 • MercyChristLord ha pubblicato un commento
  1 ora fa

  [Panlabas na kaaway]: lahat ng Jewish lobby ng mga karapatan ng senyor banking: IMF, at: ng, ninakaw anumang iba pang mga monopolyo, sa pamamagitan ng: Freemasonry ang: iyon ay, ang kaaway ng [loob]: legions ng mga bureaucrats: Administrators: konsulta, atbp. . ng hindi mahipo: na: ng mga mason Hukom: hindi maproseso: sila ay isang kailaliman para sa Pananalapi ng Estado: ng mga mason, lobby: mahiwaga kapangyarihan: na: ang mga ito sa itaas ng mga batas: siguraduhin ng kanilang nang ligtas sa parusa: abandunahin: kanilang sarili:

 • MercyChristLord ha pubblicato un commento
  1 ora fa

  kahit na patayin ang mga anak: matapos ang paggamit nito sekswal na! Ngunit upang gumawa magwawakas matugunan ang Estado? lamang taasan ang presyo ng gasolina, excise buwis, atbp ... ang terminal ng istraktura: ng system na ito? smothers, brutalizes: at mamatay: lahat ng mga tao. Kung hindi mo nais ang isang patayan nang walang itinatangi? pagkatapos: ay may: lamang, ang aking metaphisic: medyebal na istraktura: ng aking kaharian: ito ay: isa lamang monarkiya: sa mundo

 • MercyChristLord ha pubblicato un commento
  1 ora fa

  @ Ng mga mason Jewish lobby: IMF: -> Hitler ay may: Ang kanyang mga dahilan! isang litro ng tubig: H2O? naglalaman ng enerhiya ng 25 liters ng gasolina! Ang simpleng teknolohiya na ito? ay magagamit 100 taon na ang nakaraan! ikaw real Satanists. Ngunit, kung, ang nabigo ang Hari Solomon: upang makilala: sa pagitan ng: mabuting Hudyo: at kasamaan: Hudyo: at sa katunayan siya ay sapilitang sa kamay sa ibabaw ng kaban ng tipan sa kanyang asawa, ang Reyna ng Sheba: Ethiopia, ngunit, kung ito ay hindi nagtagumpay: ang hukuman ng pagtatanong: Paano ako makakakuha ng sa akin sa makilala sa pagitan mo? dapat maghatid mo sa akin: IMF: at New World Order: Kukunin ko order ito: sa pangalan ni Jesus ng Bethlehem!

 • MercyChristLord ha pubblicato un commento
  1 ora fa

  @ Ng mga mason Jewish lobby: IMF: Rothschild Rockefeller: pagyurak ikaw ay ang pag-asa ng Israel, sa parehong espirituwal na tuntunin: na: sa mga tuntunin ng pulitika! [Pagtutuli] mga Hudyo at mga MUSLIMS? sila ang mga anak ng fucking: ... at murderers at racists ng fucking! .. Mga Ang Talmud AT Corano: ay mga taong sumasamba sa mga diyus-diyusan: SATANIST kriminal rasista Nazi: yan ay tunay na lubusang pagtalikod sa relihiyon at blasfemy. Mga Kristiyano HINDUS HINDI idolaters: NGUNIT LAMANG: POLITEISTS. HINDI! AM ako HINDI Hudyo: O GOYM: AM ako LAMANG tao!

 • MercyChristLord ha pubblicato un commento
  1 ora fa

  thecopticmartyrs2 [Ehipto] narinig mo, bilang Turks na sinabi: "Armenians" ay ang salita ng damo! ? "Ng lahat ng Muslims ay ikaw ay ang isa lamang na ay hindi kaya ng paggawa ng pagpatay ng lahi ng mga Kristiyano:!? Katulad, Iyon ba ang marumi trabaho, iyon Muhammad sinabi na gawin sa iyo Ngayon, ang mga guys ng Copts Sila ay hindi nagkasala, kung ikaw ay gay, at kung sila ay survived: 1400 taon ng: mga massacres: rapes, kidnappings, robberies: abuso: karahasan:!? at lahat ng mga kasamaan ngayon o magdadala sa iyo: sa sipain asno ang lahat ng mga tao ng relihiyon mula sa pulitika at hunted sa kanila ang paraan na ito:? magbibigay sa iyo ng sharia:! Agad at magpakailanman nakaraan: namin gawin ito: nuclear digmaan ng mundo: kung saan Sa huling:! ito mapahamak Koran ay lansag para sa kailanman Dahil, kung saan ang mga Kristiyano ay nabigo Satanists napaliwanagan Hudyo? ng IMF_NWO? Hindi nila Huwag mabibigo!

 • MercyChristLord ha pubblicato un commento
  1 ora fa

  stop pornografy in youtube

 • MercyChristLord ha pubblicato un commento
  1 ora fa

  @IHateNEWLAYOUT --> ok: who pays you? now he can not complain against you! You've done your job well! who could make a fight with unius rei? those who could pay someone to fight with me? ok: chi paga te? ora lui non può lamentarsi con te! tu hai fatto bene il tuo lavoro! chi potrebbe fare una lotta con unius rei? chi potrebbe pagare qualcuno: per lottare con me?of course! creationevidence . org/ when: a corner of paradise: it is fallen: together with us? because: we all have eaten of the forbidden fruit: for being here "in this valley of tears", our planet was smaller (but same mass) with 2 atmospheres pressure, double: oxygen, etc.. . so: everything was gigantic: it was the time of the giants: Even Noah: He was a giant! quando: un angolo: del paradiso terrestre: è decaduto: insieme a noi? poiché: tutti noi abbiamo mangiato: di quel frutto proibito: per essere qui: "in questa valle di lacrime", il nostro pianeta: era più piccolo(ma stessa massa): con 2 atmosfere di pressione, il doppio di ossigeno, ecc.. così: tutto era gigantesco: quello: era il tempo: dei giganti: anche Noé: era un gigante!

MercyChristLord
MercyChristLord (1 secondo fa)
of course! creationevidence . org/ when: a corner of paradise: it is fallen: together with us? because: we all have eaten of the forbidden fruit: for being here "in this valley of tears", our planet was smaller (but same mass) with 2 atmospheres pressure, double: oxygen, etc.. . so: everything was gigantic: it was the time of the giants: Even Noah: He was a giant! quando: un angolo: del paradiso terrestre: è decaduto: insieme a noi? poiché: tutti noi abbiamo mangiato: di quel frutto proibito: per essere qui: "in questa valle di lacrime", il nostro pianeta: era più piccolo(ma stessa massa): con 2 atmosfere di pressione, il doppio di ossigeno, ecc.. così: tutto era gigantesco: quello: era il tempo: dei giganti: anche Noé: era un gigante!
MercyChristLord
MercyChristLord (3 minuti fa)
@ 7zc1 -> you will say to me: "you are not coherent with all that: that: you said: about secularism!" .. but: this is the truth: I am getting: the Kingdom of God: 1. I do not do violence about religion! but also: 2. I have no interest in saving: the life of pigs .. so if you do not choose me? you must keep: Rothschild and Rochefeller: 666, Bush 322: Your exterminators! lol. Rothschild is: that: he compels us all the nations: to pay: even Satanists: ie masonic system: like you: through: the bank seigniorage: that, the IMF: has stolen from us!
MercyChristLord
MercyChristLord (33 minuti fa)
@ 7zc1 -> you will say to me: "you are not coherent with all that: that: you said: about secularism!" .. but: this is the truth: I am getting: the Kingdom of God: 1. I do not do violence about religion! but also: 2. I have no interest in saving: the life of pigs .. so if you do not choose me? you must keep: Rothschild and Rochefeller: 666, Bush 322: Your exterminators!
@7zc1 --> tu dirai a me: "tu non sei coerente: con tutto quello: che: tu hai detto: circa la laicità!".. ma: questa è la verità: io sono sempre il Regno di Dio: 1. io non faccio violenza circa la religione! ma, anche: 2. io non ho interesse a salvare: la vita dei porci.. così, se non scegliete me? voi dovete tenervi: Rothscild e Rochefeller: 666, Bush: 322: i vostri sterminatori!
MercyChristLord
MercyChristLord (37 minuti fa)
@7zc1 --> when I was: the age: and the strength: for to do: all the sex: that you want? I was in the seminary: to visit the priest: the ascetic: the mystic and the saint! Now: if: I will not put: all of you: on their knees at the foot of the cross? where: at least your soul: would be saved from the Hell? will let die: all of you: how animals: why is this: that: Rothschild has planned!
Only Jesus of Bethlehem is true: ie, Christ! everything else is crap!
if you do not accept this my truth? die! because the road to hell has been opened for you: of the satan synagogue: of IMF!
MercyChristLord
MercyChristLord (1 ora fa)
thecopticmartyrs2 [Egypt] you have heard, as the Turks have said: "Armenians" is the word of a grass! "Of all Muslims? Been You Were the only one who was not capable of doing the genocide of Christians: namely, That Is dirty work, That Muhammad said to do to you! Now, Those guys of the Copts? They are not guilty, if you're gay, and if They have survived: to 1400 years of: massacres: rapes, kidnappings, robberies: abuse : violence: and all atrocities! now? or you take: to kick ass all the men of religion from politics and hunted them? this way: you give up sharia: Immediately and forever! ago: we will do this: nuclear world war: where At last: this damn Koran will be abolished for ever! Because, where Christians have failed? Satanists enlightened Jews of IMF_NWO? They Do not fail!
MercyChristLord
MercyChristLord (2 ore fa)
@ Masonic Jewish lobby: IMF: Rothschild Rockefeller: you are destroying the hope of Israel, both in spiritual terms: that: in terms of politics!. [circumcision] JEWS and MUSLIMS? they are the sons of the fucking:.. and murderers and racists of the fucking!.. TALMUD AND Corano: ARE IDOLATER: SATANIST CRIMINAL RACIST NAZI. CHRISTIANS HINDUS ARE NOT idolaters: BUT ONLY: POLITEISTS. NO! I AM NOT JEW: OR GOYM: I AM ONLY MAN!
MercyChristLord
MercyChristLord (2 ore fa)
[ 3°nuclear WW? is here! ] @ IsraelNationalTV-> our political Masons without sovereignty? they are forced: to make the agenda: of the IMF-NWO. that is: 3 ° WWnuclear .. fact: Ezra Pound: was tortured cruelly, for: have discovered: or have revealed to the report: inseparable: between IMF: and all the wars .. only, "unius rei" can impostrare: a culture of collaboration: why, since: the rabbis Illuminati: have set: a culture of opposione: functional to their agenda: of the total control!
MercyChristLord
MercyChristLord (2 ore fa)
@Rothschild-> during this: 3°WW nuclear, as: I am with: my sniper: I can distinguish: between: jew innocent: and between: jew guilty: or, between: innocent Mason: and, between Mason: guilty: or, between: political innocent, and, between: political guilty? they are not all: clear set: the accomplices of this: the fake Masonic system: of this: false democracy? all the accomplices: of your banking seigniorage, that: no Constitution: could never: give to you? Bastard! How many innocent Jews: thou shalt die this time?
MercyChristLord
MercyChristLord (2 ore fa)
[external enemy]: all the Jewish lobby of the banking seigniorage: IMF, and: of, any other monopoly stolen, through: the Freemasonry: that is, the [enemy within]: legions of bureaucrats: Administrators: consultants, etc. .. of untouchable: that: the Masonic Judiciary: never could process: they are an abyss for Finance: of the State: Masonic, lobby: occult powers: that: they are above the law: sure of their impunity: abandon: themselves: even to kill the children: after using them sexually! But to make ends meet the State? just raise the price of gasoline, excise taxes, etc. .. the terminal structure: of this system? smothers, brutalizes: and die: all peoples. If you do not want a massacre indiscriminately? then: is there: only, the my metaphisic: medieval structure: of my kingdom: it is: one only monarchy: on the world
MercyChristLord
MercyChristLord (2 ore fa)
@Masonic Jewish lobby: IMF: -> Hitler had: his reasons! a liter of water: H2O? contains the energy of 25 liters of petrol! This simple technology? was available 100 years ago! you are the real Satanists. But, if, failed the King Solomon: to distinguish: between: good Jews:and evil: Jews: and in fact: he was forced to hand over the Ark of the Covenant to his wife, the Queen of Sheba: Ethiopia, but, if it is not failed: the court of the Inquisition: How can I get me in distinguish between you? you must deliver to me: IMF: and New World Order: I'll order it: in the name of Jesus of Bethlehem!